Openluchtzwembaden
Linked in
Van openluchtzwembaden naar multifunctionele leisure locaties

Kenniscentrum Multifunctionele Leisure Locaties doet in samenwerking met NHTV internationaal hoger onderwijs Breda onderzoek naar nieuwe verdienmodellen voor openluchtzwembaden.

Openluchtzwembaden zijn voor veel gemeenten een terugkerend onderwerp in de begrotingsdiscussie. De zwembaden hebben gezamenlijk een specifiek probleem, namelijk een tekort in de exploitatie. De openluchtzwembaden liggen vaak aan de rand van een stad of dorp, in de vrije natuur met veel ruimte om het eigenlijke zwemwater heen. Echter, de seizoen gevoeligheid en weersafhankelijkheid doen zich in sterke mate gelden. Kunnen openluchtzwembaden blijven bestaan door deze om te dopen tot multifunctionele leisure locaties?

Om antwoord te kunnen geven op die vraag is Kenniscentrum Multifunctionele Leisure Locaties in 2014 een onderzoeksproject gestart, mede gefinancierd door CELTH (Centre of Expertise for Leisure, Tourism & Hospitality).

In het eerste jaar heeft de focus gelegen op het analyseren van de markt en het ontwikkelen van belevingsconcepten met de daarbij behorende verdienmodellen voor de openluchtzwembaden.

Naast de ontwikkeling van belevingsconcepten, wordt er gewerkt aan een Leisure Regieplan. In het Leisure Regieplan wordt aandacht besteed aan de te nemen stappen in het ontwikkelingsproces. Hierbij kan worden gedacht aan het op juiste wijze verbinden van de betrokken stakeholders. Door alle stakeholders te binden, krijgen zij een gezamenlijk belang en focus wat de ontwikkeling van het zwembad ten goede komt.

De eerste uitkomsten van het onderzoeksproject zijn eind 2014 gepresenteerd tijdens de Brabantse Sportontmoeting in ’s-Hertogenbosch. Vele gemeenten en betrokkenen reageerden enthousiast op de resultaten en zullen in de toekomst betrokken worden bij het onderzoek.

Het doel van het Kenniscentrum Multifunctionele Leisure Locaties is om alle geïnteresseerden en betrokkenen bij elkaar te brengen en een groot netwerk op te bouwen rondom het thema ‘van openluchtzwembad naar multifunctionele leisure locatie’

In de loop van dit jaar zullen de resultaten gepubliceerd worden door middel van workshops, seminars en andere vormen van publicaties.

Wil je meer weten over het onderzoek, lees dan ook het interview dat Pim Dopheide onlangs gaf bij Sport Knowhow XL (http://www.sportknowhowxl.nl/nieuwsberichten/8736).

Voor meer informatie kun je tevens contact opnemen met Pim Dopheide via pim.dopheide@kc-mll.com of via +31653711970. Informatie over Kenniscentrum Multifunctionele Leisure Locaties kan gevonden worden op: www.kc-mll.com