Linked in
Visualiseer je netwerk met de KennisCrowd

KennisCloud en KennisCrowd

In 2014 lanceerde de Bibliotheek Midden-Brabant de KennisCloud, een platform waarop mensen en communities uit de regio kennis delen en creëren. Op de KennisCloud vindt men elkaar rondom bepaalde thema’s, waarbij verrassende verbindingen en samenwerkingen tot stand kunnen komen. De KennisCloud vindt zijn kracht in de combinatie van een online platform en hierop aansluitende fysieke bijeenkomsten. Zo kunnen discussies op de KennisCloud leiden tot een fysieke bijeenkomst, waar nieuwe kennisvragen gesteld worden die vervolgens op het online platform weer verder uitgewerkt kunnen worden. BrabantSport onderzoekt samen met bibliotheek Midden-Brabant de mogelijkheden om een dergelijk platform ook voor het netwerk van BrabantSport te realiseren.

De KennisCrowd van de Brabantse Sportontmoeting

Om het complexe netwerk van thema’s in de KennisCloud meer inzichtelijk te maken, ontwikkelde de Bibliotheek ‘de KennisCrowd’. Hierin is in één oogopslag te zien welke thema’s men (de crowd) samen belangrijk vindt. Tijdens de Brabantse Sportontmoeting van BrabantSport op 15 oktober bood de Bibliotheek Midden-Brabant bezoekers de mogelijkheid gebruik te maken van de KennisCrowd, in een speciaal voor deze dag ontwikkelde versie. Je ontdekt welke bezoeker je interesses deelt en met wie het interessant is om contact te leggen. Check hier de visualisatie van de kenniscrowd van de Brabantse Sportontmoeting.