Linked in
Bewegen met of zonder kip

‘Kun je me 20 wipkippen leveren?’ Of kinderen dit speeltoestel op prijs stellen in hun speeltuin, doet er niet toe. Als het budget maar op is. Díe tijd is veranderd. Niet alleen omdat het geld niet meer aan de bomen groeit, maar vooral omdat de roep naar duurzame verankering steeds harder klinkt. 

Frank van den Bomen (Stichting Sports & Technology) en Mark Kempen (Kompan Speeltoestellen) raakten in oktober tijdens de Brabantse Sportontmoeting in de leerfabriek in Oisterwijk aan de praat over dit onderwerp. Allebei hebben ze tot doel om mensen meer in de openbare ruimte aan het bewegen te krijgen. Omdat het wereldje klein is en de lijnen in de sportwereld kort, hebben ze gevraagd of Tim Konings (InnoSportLab Sport en Beweeg) binnenkort ook aanschuift tijdens de brainstorm. Wat ze nodig hebben om kennis te ontwikkelen, is elkaar. Het onderwerp ‘beweging’ sluit mooi aan bij ‘Vitale Stad’, een initiatief van een aantal Brabantse partijen zoals o.a. gemeente Eindhoven, Stichting Sports & Technology, Fontys Sporthogeschool en de TU Eindhoven.

Openbare ruimte benutten
“Bewegen is breder dan een speeltuin,” vindt Mark. “We willen in samenwerking met anderen onderzoeken hoe de openbare ruimte op zo’n manier ingericht kan worden dat het mensen in alle leeftijdscategorieën daadwerkelijk uitdaagt om te bewegen.” Behalve hardware (zoals beweegapparaten) is ook software (zoals helpende handjes) nodig zodat de doelgroep geïnspireerd wordt om te blíjven bewegen. Bij een speelplek is geen begeleiding nodig, maar in bijvoorbeeld een beweegtuin voor ouderen is dat onmisbaar. “Projecten zijn vaak tijdelijk en als we deze niet borgen, sterven ze een stille dood,” voorspelt Mark. “Door samen te werken met onderwijs, ondernemers, overheid en organisaties en we zowel de hardware als software op orde krijgen, zijn innovatieve ideeën te creëren die we duurzaam kunnen verankeren.” 

Uitkomst in de toekomst
Hoe de Brabantse sporttoekomst eruit ziet? Daar heeft Mark al wel een beeld bij: “De gemeente heeft een probleem in de openbare ruimte. Denk aan vandalisme, eenzaamheid of beweegarmoede. De gemeente zoekt contact met ons. Wij maken samen met partijen als het CIOS, Sportservice Noord-Brabant, het InnoSportLab, de Stichting Sports en Technology etc. een inventarisatie. Samen komen we tot een doordachte oplossing die we vervolgens aan de gemeente voorstellen.” Het gaat hierbij dus om de oplossing niet om het slijten van kippen.

We zijn heel benieuwd of er iets concreets uit de brainstorm komt. We volgen deze op de voet en houden je op de hoogte.