Linked in
4 Brabantse fieldlabs in ecosysteem Sportinnovator

De vier Brabantse SportFieldLabs die een aanvraag hebben ingediend om tot Sportinnovator Centrum benoemd te worden, zijn allen opgenomen in het nationale Sportinnovator ecosysteem. Het feit dat vier van de twaalf erkende centra gevestigd zijn in Brabant, is tekenend voor de positie en ambitie van deze regio op het gebied van sport, technologie en innovatie. 

Sportinnovator Centra

Vertegenwoordigers van alle Sportinnovator Centra samen met het Topteam Sport (Foto: Sportinnovator/Studio Oostrum)

Kennis- en innovatieagenda Sport

In opdracht van de Minister van VWS heeft het Topteam Sport een Kennis- en innovatieagenda sport opgesteld. Hiervan is in samenwerking met ZonMw het programma Sportinnovator afgeleid. Het doel van de innovatieagenda is om de massa en het rendement van technologische innovatie in de sport te vergroten. Het gaat hier om innovaties die de topsport ten goede komen, beantwoorden aan een maatschappelijke behoefte en rendement opleveren op de markt. Door ideeën, projecten en centra op dit gebied te ondersteunen, beoogt het Topteam Sport een duurzaam en rendabel sportinnovatie ecosysteem op te bouwen. 

Bekendmaking 

In de eerste ‘call’ van het Sportinnovator-programma, die op 15 oktober 2015 sloot, zijn aanvragen ingediend voor 13 centra, 43 projecten en 58 ideeën. Op 9 februari werden bij het Ministerie van VWS in Den Haag de winnende Sportinnovator ideeën, projecten en centra bekend gemaakt. 

Brabant als hotspot op het gebied van sport en technologie 

Tot de 12 centra die op 9 februari aan het Sportinnovator ecosysteem toegevoegd zijn, behoren ook de 4 Brabantse SportFieldLabs:

 

Aan InnoSportLab De Tongelreep werd de maximale financiering als Sportinnovator Centrum toegekend. Ook de andere centra zijn opgenomen in het ecosysteem en worden (financieel) ondersteund om zich de komende periode door te ontwikkelen. 

De SportFieldLabs zijn laboratoria in de praktijk, dicht bij de sporters en de sportomgeving, waar kenninstellingen, bedrijven en sport samen komen voor het bedenken, ontwikkelen en testen van nieuwe producten en diensten. Het zijn broedplaatsen van innovatie en nieuw ondernemerschap. 

In totaal zijn er in Brabant acht SportFieldLabs die allen deel uitmaken van het cluster Sports&Technology. Binnen dit cluster komen sport, bedrijven, kennisinstellingen en overheid bij elkaar om samen te werken aan (sociale en technologische) innovaties op het gebied van sport en vitaliteit. Dit met als doel om zowel sportprestaties, sportparticipatie als businesscreatie te bevorderen. In dit netwerk is de stichting Sports & Technology een belangrijke aanjager en verbinder. 

Hoewel de basis in Brabant is gelegen, beperken het cluster als geheel en de SportFieldLabs afzonderlijk zich niet tot deze regio. Er zijn sterke samenwerkingsrelaties met andere partijen en andere clusters in en buiten Nederland. 

Vanuit het Topteam Sport waren er lovende woorden voor het cluster sport en technologie. De samenwerking tussen de SportFieldLabs onderling, de samenwerking met andere partijen in het cluster alsmede de open (innovatie) houding werden daarbij nadrukkelijk genoemd als een sterke punten waarmee men graag verder wil. 

Volgende stap 

Met de (financiële) ondersteuning van de Sportinnovator Centra wordt een belangrijke stap gezet in de verdere versterking van het cluster sport & technologie, en daarmee ook van de Nederlandse sportinfrastructuur. Niet alleen de SportFieldLabs die hiervoor coaching en financiële middelen vanuit Sportinnovator ontvangen, maar ook de andere labs en partijen binnen het cluster zullen hieraan een bijdrage blijven leveren.

Op 26 april a.s. opent de tweede call 

Tijdens de Sportinnovator-werkconferentie op 26 april a.s. wordt de tweede call gelanceerd. Binnenkort is op de wesite van Sportinnovator te lezen op welke wijze een call kan worden ingediend.

Tekst: Sports and Technology

Foto's: Sportinnovator/Studio Oostrum

Leestip: In onze blog Bewegen met of zonder kip lees je meer over de werkzaamheden van het innosportlab Sport en Beweeg!