Linked in
Onwijs Fit! in Helmond

 

Onwijs Fit! binnen JOGG Helmond. Fittesten en PGO’s basis voor Gezonde schoolaanpak

Achtergrond en doelstelling

Onwijs Fit! is een programma dat in meerdere gemeentes van Zuidoost Brabant wordt ingezet, onder andere in Helmond waar het als onderdeel van een brede JOGG-aanpak wordt gebruikt. Deze aanpak wordt gecoördineerd door de Stichting Jong Helmond Lekker Gezond (JHLG). JHLG is een unieke alliantie van Helmondse bedrijven uit de voedingsindustrie, de zorg, het onderwijs en de sport. Eén van de speerpunten van de stichting is ‘Gezond basisonderwijs’. Hiervoor wordt Onwijs Fit! ingezet. Het doel van Onwijs Fit! is ervoor zorgen dat leerlingen uit de groepen 2 t/m 8, hun ouders en het schoolteam meer inzicht krijgen in de gezondheid en het beweeggedrag van het individuele kind en alle kinderen samen.

Aanpak

Onwijs Fit! wordt uitgevoerd volgens een stappenplan. Een combinatiefunctionaris van Jibb voert de fittesten uit en verwerkt deze in het BeweegABC. GGD jeugdgezondheidszorg bespreekt de resultaten op individueel niveau tijdens het gezondheidsonderzoek (PGO groep 2 en 7). JGZ roept ook alle risicokinderen uit de tussenliggende groepen op en bespreekt met Jibb en de Gezonde schooladviseur alle resultaten (groep 2 t/m 8)  gezamenlijk met de schooldirectie. De Gezonde schooladviseur van de GGD begeleidt de school vervolgens bij het verwezenlijken van schoolgezondheidsbeleid en het behalen van het vignet Gezonde school.

Resultaten

Voor de combinatiefunctionaris vormen de uitslagen van de fittesten de basis voor vervolgactiviteiten (tijdens gymles, naschools en in de wijk);

  • JGZ kan nog beter risicokinderen opsporen, ook in de groepen 3 t/m 6 en 8. Tevens is het bespreken van (eventueel) overgewicht gemakkelijker;
  • Voor de school is het bespreken van overgewicht en aanverwante problemen gemakkelijker;

  • Voor de GB-er zijn de testuitslagen het vetrekpunt om aan schoolgezondheidsbeleid te werken;
  • Voor de Stichting JHLG is Onwijs Fit! de basis voor een Gezonde schoolaanpak.

 

Conclusie(s) en aanbevelingen

Door de fittesten is  meer zicht gekomen op de fitheid en de motoriek van de kinderen. Daardoor komt de focus nog sterker te liggen op risicogericht werken. In Helmond wordt Onwijs Fit! uitgevoerd op 6 basisscholen. Vier hiervan zijn Gezonde school. In totaal telt Helmond op dit moment 8 Gezonde scholen.

Voor meer info: www.jonghelmondlekkergezond.nl  

Voor vragen: Karin Spijkers E: k.spijkers@ggdbzo.nl of T: 088- 00 31 474