Ieder doel heeft een middel
Linked in
Ieder doel heeft een middel

Equicentrum Sprong Vooruit is een veelzijdig paardencentrum met een zorg, maatschappelijke, sport en recreatieve functie. Daarbij vindt een integratie plaats tussen dieren en mensen, met en zonder speciale begeleidingsbehoefte.

Door middel van onder andere dagbesteding, equitherapie en re-integratieprojecten beogen we een ´sprong vooruit´ te realiseren in de ontwikkeling van mens en dier op sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief en persoonlijk gebied. Bewezen is dat de grote interactie tussen mensen en paarden een positieve invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van mensen. We spelen in op de potentie van mensen en laten hen ´groeien´door de inzet van paarden.

Ieder doel heeft een middel

Equitherapie

Equitherapie is ontwikkeld in de Duitstalige Europese landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en wordt daar al meer dan 40 jaar succesvol toegepast. In Nederland wordt Equitherapie sinds 2001 toegepast door gediplomeerde Equitherapeuten SHP-NL.

Er zijn verschillende vormen van Equitherapie voor kinderen, jeugd en volwassenen: orthopedagogische begeleiding, psychosociale begeleiding ontwikkelingsbevordering, revalidatie en psychotherapie met het paard. Er kan hierbij in zowel groepen als ook individueel gewerkt worden. Bij Equicentrum Sprong Vooruit kunnen mensen terecht voor orthopedagogische begeleiding.

Dagbesteding

Bij Sprong Vooruit is iedereen gelijk. Dat is de filosofie. Je voelt het, als je er bent. Een ideale plek, ook voor mensen met een beperking. Niet alleen om er te rijden, maar om er sociaal helemaal bij te horen. Fysiek bezig zijn, een zinvolle bijdrage leveren in en om het paardencentrum en je daarbij thuisvoelen.

Een paardencentrum is een ideale plek voor dagbesteding. In en om de accommodatie is van alles te doen. Denk bijvoorbeeld aan facilitaire taken in en om de kantine, verzorgen van de accommodatie, binnen en buiten, de tuin bijhouden en de planten verzorgen en het bijhouden van stallen en paarden. Ook worden de paarden dagelijks gepoetst en verzorgd.

 Ieder doel heeft een middel

Het doel is dus om mensen een ontwikkeling te laten doorstaan met als middel het paard. Trots zijn wij dat we deel uit mogen maken van deze ontwikkeling en de samenwerking met zorginstanties die iedere dag met veel enthousiasme hun cliënten ophalen en begeleiden.

Voor meer informatie kijk op: www.sprongvooruit.com