Linked in
Stappenplan economische spin-off evenementen

Brabant is een bijzondere provincie. Een ondernemende, innovatieve en succesvolle regio in Europa waar het bovendien goed toeven is. Een regio waarin samenwerking de gewoonste zaak van de wereld is. En juist die samenwerking, dat is wat Brabant, Brabant maakt. 

Proeftuin Indoor Brabant

Grote (sport)evenementen bieden Brabant economische kansen en nodigen uit tot samenwerking. Over de vraag hoe we de spin-off van een topevenement als Indoor Brabant kunnen vergroten, bogen zich vorig jaar twintig topvertegenwoordigers uit de paardenbusiness, agrofoodsector, vrijetijdssector en culturele sector. Dit gebeurde tijdens een ronde tafel tijdens Indoor Brabant. De conclusie was dat Indoor Brabant zich eerst zelf op een onderscheidende manier zou moeten verbreden. Een tweede stap was verbinding te zoeken met hoogwaardig cultureel aanbod. De tafel maakte onderdeel uit van de ‘Proeftuin Indoor Brabant’, een initiatief van de provincie Noord-Brabant, gemeente ‘s-Hertogenbosch en Stichting Indoor Brabant.

In dit pilotproject zijn arrangementen en andere concepten onderzocht die het rendement van het hippische topevenement voor de regio vergroten. Willen deze kans van slagen hebben, dan moeten overheid, evenementorganisaties, toeristische ondernemers en andere belanghebbenden nauw samenwerken. En dat kan nog beter.

Stappenplan evenementen Brabant

Als hulpmiddel voor deze samenwerking is tijdens de proeftuin het 'Stappenplan economische spin-off grote (sport)evenementen' opgesteld.. Dit plan geeft in stappen aan hoe je kunt komen van informatie over bezoekers van een evenement naar concrete acties om deze te verleiden om hun verblijf te verlengen. Denk aan blijven eten, slapen, winkelen en attracties bezoeken. Van deze bestedingen profiteert heel Brabant! Het stappenplan is daarmee dé hulp bij het beter economisch benutten van uw evenement.