In de afgelopen jaren is er op het gebied van sport veel bereikt. Maar er is nog veel meer te winnen. Sport kan een directe bijdrage leveren aan de provinciale ambities om te zorgen dat Brabant bruist, dat talent zich kan ontplooien, dat mensen hier graag willen wonen, bedrijven zich willen vestigen en toeristen hier tijd willen doorbrengen. In de sportagenda ‘Brabant beweegt 2016-2019’ is sport daarom benoemd als middel om bij te dragen aan onze provinciale opgaven, vooral aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie. BrabantSport voert het provinciaal beleid tot en met 2019 uit.

Het beleid in 4 sportlijnen

4 sportlijnen staan centraal. Op deze lijnen hebben we een duidelijke toegevoegde waarde ten opzichte van wat lokaal en landelijk gebeurt:


Doelstellingen

Doelstelling is dat in 2019 Brabant sociaal en economisch sterker is door sport:

  • 50.000 mensen met een beperking gaan sporten/bewegen
  • het landelijk aandeel topsporters en talenten in Brabant is in 2019 hoger dan 16% en talenten zijn tevreden (cijfer 8)
  • onze evenementen: verbondenheid en saamhorigheid (voor 90% van de bezoekers), prikkel om te bewegen (33% van de bezoekers), positiever imago van de provincie (80% van de bezoekers) 
  • besteden €15 - €20 mln. in de Brabantse regio’s
  • uitvoering van 5 Europese innovatieprojecten voor meer mensen in beweging, betere sportprestaties en groei van bedrijvigheid.