Over ons

Op de grenzen van vakgebieden ontstaan de verrassendste nieuwe projecten. Daarom brengt BrabantSport verschillende professionals bijeen om elkaar te inspireren. Even verder kijken dan je eigen vakgebied. We verbinden mensen on- en off-line met elkaar. Daarnaast geeft BrabantSport een podium aan vernieuwende en inspirerende ideeën en projecten over sport en beweging.

Het ultieme sportklimaat is te vinden in Brabant

Noord-Brabant is een succesvolle sportprovincie. Niet alleen levert de provincie de beste topsporters van Nederland. Denk aan Wüst, Van Grunsven, Boom en Vos. Ook kan de amateursporter goed terecht in deze provincie.

Maar BrabantSport wil meer. In Brabant staat samenwerking en kennisdeling aan de basis van het succes voor deze ondernemende, innovatieve regio. BrabantSport zet deze werkwijze voort. Door samenwerking en kennisdeling werken wij toe naar het ideale sportklimaat:

  • Vitale Brabanders

  • Sterke sportaanbieders

  • Excellente sportomgeving

  • Optimale talentontwikkeling

  • Spin-off evenementen

  • Benutten van kennis, innovatie en technologie

 Maar hoe bereiken we dat?

Een netwerk om te inspireren en te verbinden

Het NOC*NSF,  Sportservice Noord-Brabant, VSG en de Provincie Noord-Brabant hebben de krachten verenigd. Samen hebben ze initiatief genomen voor het netwerk BrabantSport. Doelstelling van het netwerk is:

Inspireer iedereen in Noord-Brabant die wat met sport en bewegen te maken heeft. Zorg dat deze mensen elkaar ontmoeten. Maak dat tijdens de ontmoeting momentum, kennis, kunde en inspiratie wordt gedeeld, zodat er nieuwe verrassende sportprojecten ontstaan. Deze nieuwe sportprojecten maken Noord-Brabant tot de leukste, innovatiefste, spannendste, laagdrempeligste provincie. De ultieme sportprovincie van Nederland.

Hoe gaan we inspireren en ontmoeten?

Manon Doesborgh is projectleider van het project BrabantSport. “Gaat dit een makkelijke opdracht worden? Nee. Gaat het ons lukken? Ja Natuurlijk!” Er is om te beginnen deze website gemaakt. Op de site staan projecten waar BrabantSport een voorbeeld in ziet. Het zijn projecten waar samenwerking wordt gevonden door niet voor de hand liggende partijen. “Er gebeurt op dit moment al heel veel bijzonders in Brabant. We willen op de website laten zien welke voordelen het heeft om even verder te kijken dan je eigen beroepsgroep, buurt, of vereniging. We willen mensen die verder kijken helpen om de samenwerking verder uit te bouwen.

Niet alleen biedt BrabantSport een podium, ook faciliteren we bijeenkomsten. Manon: “Op deze events ontmoeten en inspireren we elkaar, maar we gaan ook aan het werk. Door cases te bespreken met mensen die verschillende beroepen en visies hebben, komen we tot nieuwe inzichten en oplossingen.” Dit is de manier waarop BrabantSport haar doel wil bereiken.

En ik zal de ontmoeting hier en daar een beetje helpen. Zie me als een sportieve match-maker die twee niets vermoedende sectoren aan elkaar koppelt. Natuurlijk wordt niet elke ontmoeting een verrassend nieuw project, maar het is wel een gezamenlijke stap naar de ultieme sportprovincie van Nederland.

Inspireert u graag anderen met uw bijdrage aan het ultieme sportklimaat in Brabant? Of bent u juist op zoek naar partners om dit mogelijk te maken? Neem contact met ons op.